CarboClear

CarboFix Spine Portfolio

Afbeelding(en)

Beschrijving

Naast een uitgebreid pakket aan trauma-osteosynthesematerialen, beschikt CarboFix Ltd. ook over een continue groeiend portfolio producten voor de operatieve behandeling van de wervelkolom.

CarboClear PSS
De basis wordt gevormd door een pedikelschroef systeem voor posterieure fixatie in de thoraco-lumbale wervelkolom. Het systeem is uniek in de markt, in de mogelijkheid die het biedt om 100% CFR-PEEK instrumentatie over een vrij lang traject mogelijk te maken. Zo worden de biomechanische spanningsvelden van een mix van implantaatmateriaal, zoals bijvoorbeeld titanium & CFR-PEEK.

CarboClear_1.jpgCarboClear_2.jpg

Dit portfolio wordt voornamelijk ingezet in de behandeling van patiënten met wervelkolom tumoren en biedt onder andere biomechanische voordelen:
• Young’s Elasticiteitsmodulus benadert die van het bot zelf, waardoor bij een statische constructie toch een zo fysiologisch mogelijke belasting van de wervelkolom wordt bereikt;
• Implantaat falen ten gevolge van ‘fatigue’ treedt doorgaans pas na veel langere tijd op in vergelijking met metalen implantaten.

Daarnaast heeft het materiaal duidelijke radiodiagnostische voordelen: met uitzondering van strategische geplaatste Tantalum-markeringen en de zeer dunne (0.1mm) Titanium-bekleding is CarboClear PSS Röntgen-doorlaatbaar. Op CT’s en MRI’s treden nauwelijks tot geen artefacten op. Daarmee kan weefselpathologie in de directe omgeving van de constructie optimaal worden gevolgd en beoordeeld.

CarboClear_3.jpgCarboClear_4.jpgCarboClear_5.jpg

Ook in radiotherapeutische zin is het potentiële klinische voordeel van CFR-PEEK fixatie in patiënten met wervelkolom-tumoren groot: ‘in vitro’ en ‘in vivo’-studies tonen aan dat, ten gevolge van een lagere back-scattering van de therapeutische bundels, een bestraling niet alleen makkelijker en sneller valt te plannen maar dat ook, bij dezelfde cumulatieve bestralingsdosis, een beter therapeutisch resultaat haalbaar is.

CarboClear_6.jpg

Oudshoorn beschikt over een CarboClear PSS bruikleen set die op korte termijn leverbaar is.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

VBR-Cage (‘Custom Made Device’)
Sinds vorig jaar is voor de behandeling van deze oncologische patiënten ook de bestelling van een patiënt-specifieke CFR-PEEK VBR-Cage mogelijk om één of meerdere wervellichamen te vervangen en, indien gewenst, integreren met de posterieure CarboClear PSS fixatie. De VBR-Cage is in de formaten Small en Large in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Voor inlichtingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Oudshoorn.

CarboClear_7.jpgCarboClear_8.jpg

CFR-PEEK ONCOLOGY REGISTER
Om het klinisch verbeteringspotentieel van CFR-PEEK implantaten (CarboFix Piccolo trauma en CarboClear spine) optimaal en veilig te benutten is het van groot belang om middels patiëntenregistratie klinische ervaringen te documenteren en zo laagdrempelig mogelijk data te verzamelen én ter beschikking te kunnen stellen om het opzetten van relevant wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

Daarom is er in een samenwerkingsverband van verschillende orthopedisch-oncologische centra, in beheer van het LUMC Leiden en met ondersteuning van CarboFix Ltd. (Israël) een dergelijk Register gestart (zie bijlage). Het Register begint met de vastlegging van wervelkolom-ingrepen, maar zal gefaseerd worden uitgebreid in de komende periode. Het is de bedoeling om tot een internationaal Register te komen dat zoveel mogelijk patiënten met CFR-PEEK implantaten includeert.

U wordt van harte uitgenodigd om aan het Register deel te nemen: Het Register is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Commissie van het LUMC en dus kunt u veilig en verantwoord includeren. De data-verzameling zal toegankelijk zijn voor alle participanten. Tevens wordt u van harte uitgenodigd om voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek in te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Z. Rijs, Arts-Onderzoeker, LUMC.


Nieuwe Producten
CarboFix Ltd. heeft haar wervelkolom portfolio onlangs uitgebreid met een anterieure cervicale plaat en met lumbale cages. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oudshoorn.

Wilt u meer informatie over onze producten?