Medacta MySpine technologie

Medacta MySpine technologie

Medacta International S.A. werd in 1999 in Zwitserland opgericht en heeft zich in eerste instantie exclusief gericht op ontwerp en productie van innovatieve orthopedische oplossingen in heup-, knie- en schouderarthroplastiek. In 2010 doet Medacta zijn intrede in de wervelkolomchirurgie.

Wij treden sinds 2019 in Nederland op als exclusief distributeur van het Medacta wervelkolom-portfolio.

Artikelomschrijving

MySpine & MySpine MC: patiënt-specifieke plaatsing van M.U.S.T. pedikelschroeven

Het nauwkeurig plaatsen van pedikelschroeven in de rug is een uitdagende opgave, niet alleen voor de startende wervelkolomchirurg, maar ook in de handen van ervarener operateurs. De consequenties van niet optimaal geplaatste schroeven voor de patiënt kunnen ernstig zijn en van blijvende aard.

De komst van ondersteunende navigatiesystemen heeft de precisie van operateurs behoorlijk vergroot, maar die vooruitgang komt niet zonder nadelen: de technologie is duur in aanschaf, peroperatief gebruik en onderhoud. Niet alle ziekenhuizen kunnen zich die investeringen en bijkomende kosten veroorloven. Ook kunnen technische problemen met de navigatie het verloop van de ingreep flink vertragen en de nodige extra stralingsbelasting opleveren voor zowel operatieteam als de patiënt.

Medacta heeft zich ten doel gesteld om een behandelingsconcept te ontwikkelen waarbij de voorbereiding en uitvoering van de ingreep ertoe leiden dat een operateur, ongeacht diens ervaring, in staat is om -met een minimum aan stralingsbelasting, bijkomende kosten, inbreuk op de workflow en in een minimaal tijdsbestek- pedikelschroeven te plaatsen met een precisie die aangetoond overeenkomt met die van genavigeerde plaatsing.

Die doelstelling heeft geresulteerd in een onderbouwd, aangetoond succesvol pakket aan produkten en diensten die als ‘MySpine patient-matching technology’ wordt aangeboden aan zorgprofessionals. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 10.000 M.U.S.T. pedikelschroeven succesvol geplaatst. Daarbij kunnen zowel het traditionele traject (MySpine) als een verbeterd CBT-traject (MySpine MC) worden gehanteerd, dat ideaal is voor MIS-toepassing en fixatie in de osteopene of osteoporotische wervelkolom.

MySpine; hoe werkt het?

De operateur selecteert een patiënt voor MySpine geassisteerde pedikelschroef plaatsing en levert een ‘low-dose’ CT-scan van de patiënt, volgens specifiek ontwikkeld protocol, aan bij een team van planningstechnici op de Medacta MySpine afdeling. Zij gaan  daarmee vervolgens aan de slag:

  1. Op basis van de scan en de door de zorgprofessional gedefinieerde doelstellingen van de behandeling, wordt door de technicus een operatieplan gemaakt: Er wordt, per te instrumenteren segment, een voorstel gedaan voor de gewenste entreepunten, schroefrichtingen en schroefdimensies, waar nodig voorzien van segment-specifieke chirurgische aandachtspunten. Er is de keuze uit een standaard traject of het minimaal invasieve, ‘mid-line cortical’ traject;
  2. Het voorstel wordt in een beschermde omgeving via een web portaal aan de operateur aangeboden. Deze kan het plan op elk gewenst detailniveau inspecteren en er desgewenst wijzigingen in aanbrengen, al dan niet in overleg met de technicus. Uiteindelijk wordt het plan door de operateur definitief gevalideerd en bevroren, waarna de productiefase van start gaat;
  3. Het plan wordt omgezet in een pakket aan hulpmiddelen om de operateur in staat te stellen de ingreep te bespreken met de patiënt, zichzelf in 3D op de ingreep voor te bereiden en tenslotte met de precisie van een navigatiesysteem het plan te repliceren tijdens de fysieke ingreep, met een absoluut minimale stralingsbelasting: oriënterende doorlichting voor segment-identificatie en vastlegging van de peroperatieve eindsituatie.

Het MySpine pakket omvat de volgende onderdelen:

  • MySpine operatieplanning in .pdf, met inbegrip van chirurgische aandachtspunten en een inventarislijst van de benodigde onderdelen van de te maken constructie;
  • 3D-print op ware grootte van het chirurgisch aandachtsgebied in de wervelkolom;
  • 3D-print op ware grootte van ieder, te instrumenteren, afzonderlijk segment;
  • Per segment een 3D geprint richtinstrument voor plaatsbepaling van het entreepunt, voorbereiding en uitvoering van schroefplaatsing in de geplande richting.

Na de ingreep kan lokaal een controle CT worden gemaakt om de eindsituatie te vergelijken met het plan; indien gewenst kan er met het MySpine team een nabespreking plaatsvinden na het delen van de scan.

Mocht u meer informatie wensen, staan wij u graag te woord.

Video

Meer informatie over MySpine?