Medacta My Spine technologie

Medacta International S.A. werd in 1999 in Zwitserland opgericht en heeft zich in eerste instantie exclusief gericht op ontwerp en productie van innovatieve orthopedische oplossingen in heup-, knie- en schouderarthroplastiek. In 2010 doet Medacta zijn intrede in de wervelkolomchirurgie. Oudshoorn BV treedt sinds 2019 in Nederland op als exclusief distributeur van het Medacta wervelkolom-portfolio.

Afbeelding(en)

Beschrijving

Medacta heeft zich in al haar productsegmenten gericht op het aanbieden van patiënt-specifieke totaaloplossingen: naast innovatieve protheses en implantaten, worden in partnerschap met klinische gebruikers instrumentatiesystemen en ondersteunende technologieën ontwikkeld die de operateur in staat stellen om plaatsing en functioneren ervan trefzeker aan te passen aan iedere individuele patiënt.

Het ‘MySolutions’ behandelingsconcept omvat het gebruik van innovatief implantaatmateriaal, patiënt-specifiek instrumentarium, kinematische modellen, 3D preoperatieve planning in samenwerking met Medacta-technici en 3D reconstructie. Uiteraard wordt daarbij ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de voordelen van minimaal invasief opereren.

Dergelijke concepten moeten niet alleen onderbouwd worden om hun klinische meerwaarde voor patiënten en zorgprofessionals te bewijzen, maar ook adequaat worden onderwezen. Medacta heeft een actieve Research-afdeling en besteedt veel tijd en aandacht aan het uitvoeren en helpen opzetten van de juiste studies inzake ontwikkeling van concepten en aantonen van die meerwaarde.

In 2004 richt Medacta het M.O.R.E. Instituut op om onderwijs, training en research nog beter te faciliteren. Op deze wijze worden niet alleen de producten en ondersteunende technologieën ontwikkeld en onderbouwd, maar kunnen ook aspirant-gebruikers optimaal worden voorbereid op de klinische toepassing ervan. Nieuwe gebruikers kunnen, indien gewenst, zelfs in de eerste ingrepen aan de operatietafel worden ondersteund door een ervaren gebruiker van Medacta ‘MySolutions’. Deze optie maakt deel uit van het Medacta Mentorschap.

Ook in de wervelkolom-divisie wordt een uitgebreid pakket aan producten gekoppeld aan ondersteunende technologieën en hulpmiddelen om zorgprofessionals in staat te stellen om in iedere individuele patiënt een zo functioneel mogelijk wervelkolom mogelijk te maken. Daarbij is het uitgangspunt dat de sagittale balans zoveel mogelijk moet worden bewaard of hersteld en het portfolio aan producten en technologieën daar de gereedschappen voor moet bieden.

Medacta MySpine: patiënt-specifieke plaatsing van M.U.S.T. pedikelschroeven
Het accuraat plaatsen van pedikelschroeven in de rug is een uitdagende opgave, niet alleen voor de startende wervelkolomchirurg, maar ook in de handen van ervarener operateurs. De consequenties van niet optimaal geplaatste schroeven voor de patiënt kunnen ernstig zijn en van blijvende aard. De komst van ondersteunende navigatiesystemen heeft de precisie van operateurs behoorlijk vergroot, maar die vooruitgang komt niet zonder nadelen: de technologie is duur in aanschaf, peroperatief gebruik en onderhoud. Niet veel ziekenhuizen kunnen zich die investeringen en bijkomende kosten veroorloven. Ook kunnen technische problemen met de navigatie het verloop van de ingreep flink vertragen en de nodige extra stralingsbelasting opleveren voor zowel operatieteam als de patiënt.

Medacta heeft zich ten doel gesteld om een behandelingsconcept te ontwikkelen waarbij de voorbereiding en uitvoering van de ingreep ertoe leiden dat een operateur, ongeacht diens ervaring, in staat is om -met een minimum aan stralingsbelasting, bijkomende kosten, inbreuk op de workflow en in een minimaal tijdsbestek- pedikelschroeven te plaatsen met een precisie die aangetoond overeenkomt met die van genavigeerde plaatsing. Die doelstelling heeft geresulteerd in een onderbouwd, aangetoond succesvol pakket aan produkten en diensten die als ‘MySpine patient-matching technology’ wordt aangeboden aan zorgprofessionals. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 10.000 M.U.S.T. pedikelschroeven met succes geplaatst.

MySpine; hoe werkt het?
De operateur selecteert een patiënt voor MySpine geassisteerde pedikelschroef-plaatsing en levert een ‘low-dose’CT-scan van de patiënt, volgens specifiek ontwikkeld protocol, aan bij een team van plannings-technici op de Medacta MySpine afdeling:

• Op basis van de scan en de door de zorgprofessional gedefinieerde doelstellingen van de behandeling, wordt door de technicus een behandelingsplan gemaakt: Er wordt, per te instrumenteren segment, een voorstel gedaan voor de gewenste entreepunten, schroefrichtingen en schroefdimensies, waar nodig voorzien van segment-specifieke chirurgische aandachtspunten. Er is de keuze uit een standaard traject of het minimaal invasieve, ‘mid-line cortical’ traject

• Het voorstel wordt in een beschermde omgeving via webportal aan de operateur aangeboden. Deze kan het plan op elk gewenst detailniveau inspecteren en er desgewenst wijzigingen in aanbrengen, al dan niet in overleg met de technicus. Uiteindelijk wordt het plan door de operateur definitief goedgekeurd.

• Het plan wordt omgezet in een pakket aan hulpmiddelen om de operateur in staat te stellen de ingreep te bespreken met de patiënt, zichzelf in 3D op de ingreep voor te bereiden en tenslotte met de precisie van een navigatiesysteem het plan te repliceren tijdens de fysieke ingreep, met een absoluut minimale stralingsbelasting: oriënterende doorlichting voor segment-identificatie en vastlegging van de peroperatieve eindsituatie:
o MySpine planning in pdf (met inbegrip van chirurgische aandachtspunten en een inventarislijst van de te maken constructie);
o 3D print op ware grootte van de totale wervelkolom;
o 3D print op ware grootte van ieder, te instrumenteren, afzonderlijk segment;
o Per segment een 3D geprint richtinstrument voor entreepunt plaatsbepaling, voorbereiding en uitvoering van schroefplaatsing in de geplande richting.

Na de ingreep kan lokaal een controle CT worden gemaakt om de eindsituatie te vergelijken met het plan; indien gewenst kan er met het MySpine team een nabespreking plaatsvinden na delen van de scan.

Mocht u meer informatie wensen, staan wij u graag te woord.

Wilt u meer informatie over onze producten?